“ماده تاریک” کجا پنهان شده است؟

EC darkmatter mainبیگ بنگ: محققان با تجزیه و تحلیل همگرایی گرانشی کهکشان‌های دور به نقشۀ جامع و سه بعدی از توزیع “ماده تاریک” در جهان دست پیدا کردند. به گزارش بیگ بنگ، مقدار بسیار عظیمی از…

نوشته “ماده تاریک” کجا پنهان شده است؟ اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.

مشاهده ستارگان سرگردان

xبیگ بنگ: یک گروه از اخترشناسان که با بهره از داده‌های فضاپیمای گایا در جستجوی ستارگان پرسرعتی که از کهکشان راه شیری به بیرون پرتاب شده‌اند، بودند؛ به جای آنها ستارگانی را دیدند که…

نوشته مشاهده ستارگان سرگردان اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.

شکوه یک جزیره کیهانی

NGC Hubbleبیگ بنگ: کهکشان‌های مارپیچی زیادی در مرکز خود میله دارند. حتی کهکشان راه شیری ما نیز به نظر یک میلۀ مرکزی دارد. این عکس از کهکشان مارپیچی مسدود NGC 1672 که توسط تلسکوپ فضایی…

نوشته شکوه یک جزیره کیهانی اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.