“ماده تاریک” کجا پنهان شده است؟

EC darkmatter mainبیگ بنگ: محققان با تجزیه و تحلیل همگرایی گرانشی کهکشان‌های دور به نقشۀ جامع و سه بعدی از توزیع “ماده تاریک” در جهان دست پیدا کردند. به گزارش بیگ بنگ، مقدار بسیار عظیمی از…

نوشته “ماده تاریک” کجا پنهان شده است؟ اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.