کشف ردپای آناتومی “اراده آزاد” در مغز

FreeWillbrain webبیگ بنگ: شاید اراده آزاد توهمی بیش نباشد، اما دستکم ایده‌ای از محل قرارگیری آن در مغز داریم. بررسی مقاله‌های مربوط به آسیب‌های مغزی باعث شد تا تیمی از محققان به شبکه‌ مغزی خاصی…

نوشته کشف ردپای آناتومی “اراده آزاد” در مغز اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.

ژن نئاندرتال‌ها موجب مقاومت ویروسی انسانها شد

zVCo daly nam geny neandertalczykaبیگ بنگ: جای بحث نیست که نئاندرتال‌ها و اجداد ما انسان‌ها رابطه نزدیکی با یکدیگر داشته و از بودن در کنار هم لذت می بردند. میراث این ترکیب ژنتیکی همچنان به شکل DNA نئاندرتال…

نوشته ژن نئاندرتال‌ها موجب مقاومت ویروسی انسانها شد اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.