ویجر ۲ به فضای میان ستاره‌ای نزدیک شده است

piaبیگ بنگ: کاوشگر ویجر ۲ ناسا که در حال حاضر در سفر به سوی فضای میان ستاره‌ای است افزایش پرتوهای کیهانی را در خارج از منظومه شمسی‌ ما تشخیص داده است. ویجر ۲ که…

نوشته ویجر ۲ به فضای میان ستاره‌ای نزدیک شده است اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.