ژن نئاندرتال‌ها موجب مقاومت ویروسی انسانها شد

zVCo daly nam geny neandertalczykaبیگ بنگ: جای بحث نیست که نئاندرتال‌ها و اجداد ما انسان‌ها رابطه نزدیکی با یکدیگر داشته و از بودن در کنار هم لذت می بردند. میراث این ترکیب ژنتیکی همچنان به شکل DNA نئاندرتال…

نوشته ژن نئاندرتال‌ها موجب مقاومت ویروسی انسانها شد اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.