پنج کتابی که به عقیده میچیو کاکو به درک آینده کمک می‌کند

pبیگ بنگ: میچیو کاکو، فیزیکدان مشهور و استاد دانشگاه نیویورک اعتقاد دارد بعد از گذشت ِ سه انقلاب علمی در حال ورود به انقلاب چهارم هستیم که بشر در ابتدای آن قرار دارد. وی…

نوشته پنج کتابی که به عقیده میچیو کاکو به درک آینده کمک می‌کند اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.