تاریخ طبیعی زمین راهنمای کشف سیارات قابل سکونت

image e Vegetation Red Edgeبیگ بنگ: جک اومالی جیمز و لیزا کلتنگر، اخترزیست‌شناسان مؤسسه کارل سیگن ِ دانشگاه کرنل، با بررسی تاریخ طبیعی زمین، الگویی از اثرات و ردپای پوشش گیاهی برای تعیین سن سیارات فراخورشیدی قابل سکونت…

نوشته تاریخ طبیعی زمین راهنمای کشف سیارات قابل سکونت اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.