درون سحابی عقاب

M Klingerبیگ بنگ: از راه دور، همه چیز شبیه یک عقاب به نظر می رسد. هرچند، یک نگاه نزدیکتر به سحابی عقاب منطقۀ درخشانی را نشان می دهد که در واقع پنجره‌ای به سوی مرکز…

نوشته درون سحابی عقاب اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.