دانشمندان مغز سه نفر را به هم متصل کردند!

mind scan meبیگ بنگ: دانشمندان علوم اعصاب موفق به اتصال سه‌گانه مغز شدند تا این امکان را فراهم آورند که این سه نفر در افکارشان با هم سهیم شوند- و در این حالت بازی تتریس را…

نوشته دانشمندان مغز سه نفر را به هم متصل کردند! اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.