سلفی باران کوثری با موی چتری

در این عکس باران کوثری، سحر دولتشاهی و هدی زین العابدین وجود دارند. کوثری با بازی در عرق سرد تصویری شفاف از وضعیت ورزشکاران زنی که به دلیل قوانین کشوری از بازی محروم می شوند را به نمایش می گذارد.

سلفی باران کوثری با موی چتری

The post سلفی باران کوثری با موی چتری appeared first on آرگا.