آیا جهان ما بیش از سه بُعد دارد؟

Extra Dimensionsاگر ابعاد اضافی وجود داشته باشند، باید خیلی کوچک باشند. آیا جهان ما بیش از سه بُعد دارد؟ بر اساس پژوهشی جدید، احتمالا این ابعاد در مقیاس ِ بزرگ نیستند. بنا به یافته‌های این…

نوشته آیا جهان ما بیش از سه بُعد دارد؟ اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.