معرفی کتاب: انسان خداگونه

cبیگ بنگ: انسان خداگونه در پروژه‌ها و آرزوها و کابوس‌هایی کاوش می‌کند که قرن بیست‌ویکم را شکل می‌بخشند ــ از غلبه بر مرگ تا خلق زیست مصنوعی. از اینجا به کجا می‌رویم؟ و این…

نوشته معرفی کتاب: انسان خداگونه اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.