توسط: yasiin

سلام به دوستان متممی عزیز

با مثال های فوق و تخصص های این بانوان از علوم کامپیوتر و صنعت و پزشکی و ریاضیات، هویدا است که هیچ سدی در مقابل اراده انسان یارای مقابله ندارد. 

 

خوب بود0