توسط: yasiin

همیشه مسیرهای سخت و پرمشقت را که مردم حتی به ان فکر هم نمی کنند، افرادی با اراده قوی سپری و این راه را برای دیگران هموار میکنند.

میتوان به جرات گفت که بیشتر سختی کار را،  اولین ها و یا بعبارتی سد شکن ها به دوش می کشند. تا باور انجام کار را در دیگران بیدار کنند.

سپاس فراوان از شما بانوی ایرانی

خوب بود0