توسط: nika96

به نظرم همه زنانی که هنگام مواجهه با مشکلات سعی در ایجاد راه حل و رفع نیاز نمودند مشابه کاری که تمام زنان موفق مطرح این درس با عمیق تر دیدن مشکلات و ابداع راه حل و اختراع سعی بر رفع مشکلات نمودند موفق هستند.

خصوصاً مادر عزیز خودم که در کنار همه زحماتی که سایر مادران عزیز در تربیت فرزندان متحمل شدند ، هر زمان که مشکلی پیش می آمد چون خراب شدن آبگرمکن های نفتی قدیمی ، قبل از اینکه پدرم متوجه شود با به دست گرفتن آچار ، … مشکل را رفع می نمود .

و به یاد دارم یک بار هم پس از ترکیدن لوله در حیاط خانه امان، پس از تعمیر و جایگزینی لوله جدید و رفتن لوله کش خود محل لوله کشی را اصلاح و بازسازی نمود و هنوز آثار موازییک های چسبانده شده در حیاط خانه قدیمی امان به جا مانده است که همیشه برای من یادآور درسی است که مادرم به من آموخت ، هنگام مواجهه با مصائب و مشکلات منتظر شرایط ، امکانات ، یاری دستان غیبی از زمین و آسمان نباشم و خودم با تلاش و اقدام به پیدا کردن راه حل و رفع مشکل نماییم .

از همین جا دستان تمام مادران خصوصاً مادر عزیزم را به گرمی میفشارم و می بوسم .

خوب بود5