توسط: motahare74

خیلی خوب بود . امروز با تاریخچهbugآشنا شدم ،اینکه در کامپیوترهای نسل اول که خیلی بزرگ بودند حشرات و…درونشان میرفتند و اتصال کوتاه میشد و باقی ماجرا … واقعا برام جالب بود که بعد از کلاس و اون تاریخچه در زنگ تفریحم متوجه بشم که یک خانم این اصطلاح رو در برنامه نویسی رایج کرد.

خوب بود3