توسط: hm2mohammad

سلام

من هم معتقدم یه مادر خوب تمام تکنیکهای مدیریت رو باید بلد باشه

و این موهبت  خدادادی توی همه مادرا هست فقط باید بهش توجه کنن

مدیریت زمان

تصمیم گیری

مدیریت دارایی

مدیریت تعاملات اجتماعی

و از همه مهمتر تفکر سیستمی!!!

خوب بود2