توسط: angelina

منم اولین زن تو ایرانم که مدرک جوشکاری سازه های فولادی از سازمان فنی و حرفه ای دارم که به سختی این مدرک رو گرفتم

خوب بود24